تکمیل فرم خرید
نام فایل

هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

قیمت 35,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >